OFERTA

WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG

Prosimy o zapoznanie się z warunkami świadczonych przez firmę usług:

Korzystanie z usług jest jednoznaczne z akceptacją warunków świadczenia usług przez firmę Konfetti World Paulina Kołek.

Le pillole Devit Forte erezione-squadre.com provocano un’erezione immediata e durevole, secondo gli esperti medici. Può potenziare gli effetti ipotensivi di Riociguat, questo problema veniva osservato soprattutto negli uomini più anziani.

Opcją dodatkową jest przygotowanie przez firmę przekąsek do czekolady – cena od 4,50 zł za osobę.

Dokonanie rezerwacji usługi wymaga podpisania umowy oraz wpłacenia gotówką bądź na wskazane konto zadatku w wysokości ustalonej przez firmę. Reszta płatności nastąpi zgodnie z zawartą umową najpóźniej w dniu świadczonej usługi (bezpośrednio przed nią) lub zgodnie z innymi ustaleniami stron jeśli takowe zostały zawarte w umowie.

Czas świadczonej usługi wynosi dla wynajmu czekoladowych fontann i fontanny alkoholowej około 8 godzin od rozpoczęcia imprezy okolicznościowej (10 godzin z przygotowaniem usługi).

Usługa świadczona jest w miejscu wskazanym w umowie, klient odpowiada za udostępnienie miejsca oraz infrastruktury technicznej niezbędnej do wykonania usługi w ustalonym miejscu i dacie.

Firma Konfetti nie zapewnia wypełnienia fontanny alkoholowej, zakup alkoholowych napoi i bezalkoholowych leży w gestii Klienta.

Firma nie zapewnia kieliszków (szkła) do drinków oraz napoi bezalkoholowych.

Firma Konfetti World Paulina Kołek nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i inne wynikłe podczas świadczonych usług.

Klient bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie wynikające szkody na osobach i majątku w ustalonym terminie świadczonej usługi.

Zdjęcia fotograficzne wykonane podczas event-u z udziałem sprzętu cateringowego oraz osób uczestniczących mogą zostać wykorzystane przez firmę Konfetti World jako materiał do celów marketingowych np. galeria zdjęć na stronie www.konfettiworld.pl.

Rezygnacja z usług wymaga formy pisemnej ( e-mail bądź list polecony) nie później niż miesiąc od daty podpisania umowy, liczy się data otrzymania pisma z rezygnacją z usług przez firmę Konfetti World.

Przedstawione informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Cena może ulec zmianie w zależności od daty i uwarunkowań indywidualnych imprezy ustalanych z Klientem.

Każda wiążąca oferta przygotowywana jest indywidualnie według życzenia Klienta…